fbpx

חניה חכמה באמצעות סנסורים

שירות 1

ניהול חניון מתקדם באמצעות מערכת סנסורים (אדום \ ירוק) עם חיבור לאפליקציה +DPM

תחום החניה החכמה הוא אחד התחומים החמים והמאתגרים של העולם המודרני עם הרבה יזמות, חדשנות עם פתרונות טכנולוגיים שעתידים לשנות באופן דרמטי את איכות החיים של כולנו.

התקדם צעד אחד לפני כולם, לעבר חניה חכמה, כך שבעזרת שימוש נכון ויעיל במאגרי הנתונים, מובילה לחיסכון בהוצאות, מגבירה אפקטיביות בשעות העבודה, ומקדמת סביבה ירוקה.

הקודם
הבא

הפתרון המנצח שלנו:

התקנת מערכת סנסורים בחניון של אדום\ ירוק. בכל חניה יהיה סנסור שידע אם החניה פנויה, תפוסה או שמורה. החניות הפנויות יהיו מוצגות בזמן אמת באפליקציה כך שלמנויים יהיה קל לדעת היכן החניות הפנויות בכל קומה וקומה בחניון. כמו כן המנוי ידע עוד בטרם הגעתו לחניון אם החניון מלא וכמה מקומות פנויים יש בכל החניון ובפרט בכל קומה וקומה, ובכל יוכל לתכנן את נסיעתו.

באמצעות האפליקציה עובדים יוכלו להזמין בהתאם להרשאות שיקבע ע"י מנהל המערכת חניות מיוחדות כגון: חניות לרכבי Carpool, חניות לנשים בהריון, חניות לרכב חשמלי, חניות נכים, חניות כפולות וכו'.

המערכת מצוידת בנורות LED אשר מנטרים בזמן אמת את תפוסת החניה של כלל החניות, ומקלים על נהגים לזהות מרחוק היכן נמצאת חניה פנויה (אור ירוק) והיכן חניה תפוסה (אור אדום), ובכך, מפחיתים משמעותית את זמן חיפוש החניה.

בכל תא חניה יהיה חיישן אשר יציג: חניה פנויה- ירוק / חניה תפוסה – אדום / חניית נכים – כחול / וכו'.

באפליקציה יוצגו סך כל החניות הפנויות בחניון- כך שהעובד ידע בטרם הגעתו לחניון מה מצבו של החניון ואם יש בו מקומות פנויים.

כל החניות הפנויות יוצגו באפליקציה, כך שהעובדים ידעו בכל רגע נתון איזה חניות פנויות יש בכל קומה וקומה או בכל אזור.

איך זה עובד

  1. כל תא חנייה מצוייד בחיישן אולטרה – סוני בעל תאורת LED  להצגת זמינות תא החנייה.
  2. החיישן מנטר את מצב תא החנייה ושולח את הנתונים לאפליקציה. האפליקציה מציגה את הנתונים למשתמש ומציגה את סך כל החניות הפנויות, ואת מספרי החניות הפנויות בכל קומה וקומה או בכל אזור.
  3. בנוסף למנהל החניון / ADMIN יהיו עדכונים בזמן אמת על מצב החניון: תפוסת החניות, איזה חניות תפוסות ופנויות, סטטיסטיקה ודוחות.
  4. מנויי האפליקציה / העובדים חוסכים זמן ויודעים היכן החניות הפנויות, נמנעים מכניסה לחניון מלא,  יכולת ניצול מקסימאלית של החניות המיוחדות ( כפולות, שמורות, רכבי פול).
הקודם
הבא

חניה חכמה, כך שבעזרת שימוש נכון ויעיל במאגרי הנתונים, מובילה לחיסכון בהוצאות, מגבירה אפקטיביות בשעות העבודה, ומקדמת סביבה ירוקה.

שירות 2

אפליקציה +DPM עם חיבור למערכת סנסורים אדום / ירוק עם מצלמות

הפתרון המושלם, חיבור אפליקציית +DPM למערכת חיישנים אדום / ירוק עם מצלמות אשר מצלמות את כל תאי החניה.

באמצעות פתרון זה למנהל החניון ולמנויים יש את המידע המדויק ביותר היכן כל רכב חונה. כל מנוי בחניון ידע בצורה אוטומטית באמצעות האפליקציה היכן חנה ומי חוסם אותו במקרה של חניה כפולה.

הקודם
הבא

הפתרון המנצח שלנו:

התקנת מערכת סנסורים (אדום / ירוק) עם מצלמות בחניון.

החיישן מותקן במרכז הנתיב ומחובר ל-3 תאי חניה בכל צד. סה"כ 6 תאי חניה על כל חיישן.

מערכת זיהוי לוחית רישוי המשולבת סורקת ואוגרת במערכת הניהול את מספר הרכב החונה בכל תא חניה

באפליקציה יוצגו סך כל החניות הפנויות בחניון - כך שהעובד ידע בכל רגע נתון מה מצבו של החניון ואם יש בו מקומות פנויים.

כל החניות הפנויות יוצגו באפליקציה, כך שהעובדים ידעו בכל רגע נתון איזה חניות פנויות יש בכל קומה וקומה או בכל אזור.

לאחר שחנה יוצג למנוי באפליקציה באיזה קומה ובאיזה תא חנה וכך יוכל למצוא את הרכב בקלות בעת הגעתו לחניון

חניות הכפולות – יוצג באפליקציה מי חסם את מי – הכול בצורה אוטומטית.

מידע בזמן אמת ל ADMIN אם רכב חונה בחניה שלא מאושרת לו.

יכולת למנהל החניון לקבוע מחירון דינאמי. אפשרות לקבוע בחניון חניות יקרות / וזולות יותר בהתאם למיקום – באמצעות צילום מספר הרכב בתא החניה בעת היציאה ייקבע המחיר הסופי לתשלום.

מנהל החניון יקבל התראה בזמן אמת אם רכב מזדמן חנה באחת החניות השמורות בחניון.

איך זה עובד

  1. החיישן מותקן במרכז הנתיב ומחובר ל 3 תאי חניה בכל צד, סה"כ 6 תאי חניה על כל חיישן.
  2. מערכת זיהוי לוחית הרישוי מצלמת ואוגרת את נתוני מספר הרכב ומעבירה את הנתונים למערכת הניהול של האפליקציה.

  3. בנוסף למנהל החניון / ADMIN יהיו עדכונים בזמן אמת על מצב החניון: תפוסת החניות, איזה חניות תפוסות ופנויות, סטטיסטיקה ודוחות.

  4. מנויי האפליקציה / העובדים חוסכים זמן ויודעים היכן החניות הפנויות, נמנעים מכניסה לחניון מלא,  בסוף יום העבודה יודעים היכן חנו ומאתרים את  רכב בקלות. יכולת ניצול מקסימאלית של החניות המיוחדות ( כפולות, שמורות, רכבי פול).

הקודם
הבא

התנסו עכשיו

מלאו פרטיכם

נציגנו יחזור אליכם בהקדם להפעלת המערכת